Welkom bij de Gemeente Academie

De Gemeente Academie is het antwoord om medewerkers meer eigen verantwoordelijkheid te geven voor de eigen ontwikkeling binnen de doelen van de organisatie en bevat alle vormen van leren: e-learning, workshops, klassikale trainingen, coaching en blended combinaties.