Je drijfveren zeggen iets over je motivatie, houding, voorkeur en waarden. Deze drijfveren zijn niet statisch maar kunnen veranderen als gevolg van tijd, ervaring en andere omstandigheden.

Een drijfverenanalyse geeft je niet alleen een beter plaatje over wie je bent, maar geeft jou (en anderen) ook meer inzichten in jezelf en anderen en een ‘handleiding’ over hoe om te gaan met andere personen en andere situaties.


In deze cursus behandelen we het thema klantgericht handelen. Met veel goede en foute voorbeelden. U leert de basisvaardigheden die nodig zijn om klantgericht te handelen en stelt uw eigen leerdoel op.In deze cursus wordt ingegaan op het herkennen van emoties, het omgaan met stress en het herkennen van verschillende vormen van agressief gedrag. U stelt uw eigen leerdoel op. Na deze e-Learning bent u goed voorbereid voor de training met de trainingsacteur en één collega. U gaat effectiever leren.


De cursus 'Omgaan met teleurstellingen' is helaas nog niet voltooid.
In deze cursus wordt ingegaan op professioneel communiceren en leert u de basisvaardigheden die nodig zijn om professioneel te communiceren. U stelt uw eigen leerdoel op. Na het doorlopen van deze e-Learning bent u voorbereid voor de training met de trainingsacteur en één collega. U gaat effectiever leren.


Na de cursus resultaatgericht werken kent u de voordelen hiervan en leert u hoe u in de praktijk resultaten kunt omschrijven en hoe u daar afspraken over maakt met alle betrokkenen.
U heeft inzicht in situaties waarin u resultaatgericht handelen in uw eigen praktijk kunt toepassen.
Na het doorlopen van deze e-Learning bent u voorbereid voor de training met de trainingsacteur en één collega. U gaat effectiever leren.


Deze cursus gaat over allerlei veranderingen die gemeenten doorvoeren, de manier waarop ze dat kunnen doen en de reactie van anderen (burgers, medewerkers, managers) op die veranderingen. Er worden 3 leerdoelen behandeld: U leert op verschillende manieren leren kijken naar veranderingen in en door organisaties. U leert hoe weerstand kan ontstaan en hoe U hiermee om kunt gaan. U stelt uw eigen leerdoel op: hierdoor bent u goed voorbereid voor de training met de trainingsacteur en één collega.