In dit leerpad vind je de drie e-learningmodules van de cursus Wet verbetering poortwachter.
Iedereen is wel eens ziek, maar meld je jezelf dan ook ziek? Dat is een vraag die veel mensen zichzelf stellen. In deze e-learning worden jouw rechten en plichten behandeld die je hebt als je ziek bent, en daarnaast komt jouw rol als werknemer en jouw verantwoordelijkheid als werknemer aan bod.


In dit leerpad vind je de zeven e-learningmodules van de cursus Werken bij de gemeente.
Deze cursus bevat zeer uitgebreide informatie over de gemeente als geheel. Je bent als ambtenaar onderdeel van de gemeente, maar wat houdt dat precies in? Hoe werkt de gemeente en wat betekent dit voor jouw rol als ambtenaar? Dit pakket met gemeentebrede kennis is een musthave voor elke ambtenaar! Je zal met plezier je werk binnen of voor een gemeente tegemoet treden.


In dit leerpad vind je de twee e-learningmodules van de cursus Raadsinstrumenten.
Als gemeenteraadslid heb je een grote invloed, maar ook een zware verantwoordelijkheid. Om deze rol goed te kunnen uitoefenen is het van belang dat je weet welke raadsinstrumenten je kunt inzetten en wanneer. Of je nu beleid van het college van burgemeester en wethouders wil controleren, invloed wil hebben op besluitvorming of kaders wil stellen voor beleid. Deze cursus zal je nader informeren over de raadsinstrumenten die er zijn en de manier waarop je die in kunt zetten.

In dit leerpad vind je de vier e-learningmodules van de cursus Algemene wet bestuursrecht.
In deze cursus, die bestaat uit vier modules, loop je stap voor stap door de Algemene wet bestuursrecht heen. Je leert over de plaats van de Awb in het Nederlandse stelsel van wetgeving, er komen belangrijke begrippen binnen het bestuursrecht aan bod en je leert onder andere over hoe je als burger in bezwaar en beroep kunt gaan tegen een besluit van de overheid. De Awb is eigenlijk overal en geldt voor alle handelingen die door of namens de overheid worden gedaan.In dit leerpad vind je de vijf e-learningmodules van de cursus Gemeentelijke financiën basis.
Waar haalt een gemeente haar inkomsten vandaan? Op welke wijze verantwoordt zij haar kosten? Hoe ziet het huishoudboekje van de gemeente eruit? En hoe ziet een begroting of rekening van een gemeente er uit? Dit en nog veel meer komt aan bod in deze cursus Gemeentelijke financiën basis. Deze cursus is voor zowel ambtenaren, wethouders als raadsleden die meer inzicht willen krijgen in de gemeente en haar financiën.