Deze module beschrijft welke soorten rijbewijzen er zijn en welke algemene voorwaarden gelden voor het verkrijgen van een rijbewijs. De informatie dient als een basis opleiding en is niet uitputtend. Er kunnen uitzonderingsgevallen zijn die zo zeldzaam of bijzonder zijn dat ze hier niet worden behandeld. De cursus is bestemd voor alle medewerkers van de afdeling burgerzaken. Er is geen speciale voorkennis vereist.